K-märkt

K-märkt

Foto: Lennart af Petersens  © Stockholms Stadsmuseum

I mars 2010 meddelade Stockholms stadsmuseum, som klassificerar stadens byggnader med hänvisning till deras kulturhistoriska värde, att Radhusbyn Omega getts den högsta klassen – blått. Det betyder att Omega bedöms som synnerligen kulturhistoriskt värdefullt med stort arkitekturhistoriskt värde.

Riksintresse
Radhusbyn Omega ingår dessutom i mönsterförorten Vällingby, ett område av riksintresse för kulturmiljövården, vilket innebär att området har så höga kulturvärden att det är av intresse för hela landet.

Det som gör Vällingby till en unik miljö är det totala helhetsgrepp där allt från trafikplanering och parker till lägenheternas rumssamband samverkar i förverkligandet av en stadsbyggnadsvision, avsedd att främja social gemenskap och forma demokratiska medborgare. Här skapades Sveriges första ABC-stad. ABC står för Arbete, Bostad och Centrum – nödvändiga beståndsdelar för självständighet gentemot innerstaden. För att garantera hög arkitektonisk kvalitet skulle arkitekten till varje enskild byggnad, även den minsta villan, godkännas av stadsbyggnadsdirektören.

Mer om K-märkning

Wikipedia

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering