HEM

Välkommen till radhusbyn Omega!

Omega – ett av huvudverken bland 1950-talets svenska radhusområden – är K-märkt i högsta klassen, det vill säga synnerligen kulturhistoriskt värdefullt med stort arkitekturhistoriskt värde. Formspråk, materialval och konstruktion är konsekvent genomarbetat, särpräglat, radikalt och sparsmakat. Arkitekturen som förmedlare av den sociala gemenskapen är central samtidigt som behovet av avskildhet tillgodosetts.

Byggnaderna är känsligt insmugna i kuperad och bitvis dramatisk skogsterräng. Den oersättliga resurs som befintlig natur erbjudit har vidareutvecklats i ett variationsrikt samspel mellan landskap och byggnader. Planteringarna har naturens växtkombinationer och färger som utgångspunkt. Allt noga utvalt för att i samverkan vara vackert under alla årstider.

Den väl sammanhållna helheten och inte minst naturbehandlingen har avgörande betydelse för byggnadernas och platsens arkitektoniska värde.

Välkommen att botanisera!