Källor och litteratur

Källor och litteratur

Ritningar finns i Byggnadsnämndens arkiv. Skisser, ritningar och foton finns också i Arkitekturmuseets ritnings- och bildarkiv, Stockholms Stadsmuseums fotografisamling samt i Brf Omegas föreningsarkiv.

Omega har varit presenterat på flera utställningar i Sverige samt utomlands i USA, Frankrike, Nederländerna, Polen, Tjeckoslovakien, Tyskland och Ungern.


Omega har presenterats eller refererats till i bl. a. följande publikationer:

 • Börje Heed: ”ATT BO I RAD – ’barnlätt’, modernt, praktiskt” i Aftonbladet, 7 februari 1959
 • Lättbetong, 1/1960
 • AC 20, International asbestos-cement review nr 20, oktober 1960
 • André Schimmerling: “Suède” i Pays Nordiques, temanummer av L’architecture d’aujourd´hui A.A.93, december 1960/januari 1961
 • Michel Fourtané: ”Hommes et Urbanisme” i Suède d’aujourd’hui nr 3, juni 1961
 • ”Radhus i Vällingby” i Byggnadsvärlden nr 38, 18 september 1961
 • Bengt Gate, red: Ny arkitektur i Sverige, Stockholm 1961
 • Współczesna architektura Szwecji, utställningskatalog, Warszawa 1961
 • Olle Bengtzon: ”Varför jag pläderar för småhus” i Byggnadsindustrin nr 8, 10 maj 1962
 • Ny svensk arkitektur/New Swedish architecture, utställningskatalog, Stockholm 1962
 • Elias Cornell: Byggnadskonst eller bedräglig nytta, Stockholm 1962
 • Börge Algers: Småhusbyggande i storstadsregion, Stockholm 1963
 • Une siècle d’architecture, temanummer av L’architecture d’aujourd’hui A.A.113-114, april-maj 1964
 • Tasmanian Architect, augusti 1964
 • Das Wohnhaus, Holz-details, Verlag Gerd Hatje, 1964
 • SAR:s Stockholmsguide, Stockholm 1966
 • Hubert Hoffmann: Urban low-rise group housing, Stuttgart 1967
 • Hubert Hoffmann: One-family housing: solutions to an urban dilemma, London 1967
 • Jöran Lindvall, red: Den svenska byggnadskonsten, Stockholm 1992
 • Jöran Lindvall, red: The Swedish Art of Building, Stockholm 1992
 • Rebecka Tarschys: ”Bäst när olika yrken möts”, födelsedagsruna i Dagens Nyheter, 12 mars 1994
 • Clas Florgård: ”Den som SPAR han har” i Naturen som inspiration, temanummer av Utblick Landskap, 4/1994
 • Ragnar Uppman: Mitt 50-tal, Stockholm u.å. (Förkortad version har tryckts i Femtiotalet Arkitekturmuseet Årsbok 1995)
 • Martin Wiese: Radhus i Vällingby-Råcksta. En inventering, SBK 1996:7
 • Konrad Hernelind: Tillbakablick på en konstruktörs 50-åriga livsverk, Stockholm 1998
 • Olof Hultin, Bengt O H Johansson, Johan Mårtelius och Rasmus Wærn: Guide till Stockholms arkitektur, Stockholm 1998
 • Rebecka Tarschys: ”Arkitekturens diversehandlare”, födelsedagsruna i Dagens Nyheter, 14 mars 1999
 • Ulla Eliasson: ”1950-tal med ljusa ytor” i Byggnadskultur, 3/1999
 • Ragnar Uppman: Radhusbyn Omega i Vällingby, Göteborg 1999
 • Rasmus Wærn, Claes Caldenby, Olof Hultin, Gunilla Linde Bjur och Johan Mårtelius: Guide till Sveriges arkitektur, Stockholm 2001
 • Britt Wisth: ”Vällingby” i Stockholm utanför tullarna, Stockholm 2005 (Särtryck ur Göran Söderström, red: Stockholm utanför tullarna: nittiosju stadsdelar i ytterstaden, Stockholm 2003)
 • Ragnar Uppman: I arkitektens öga, Stockholm 2006
 • Stockholms Stadsmuseum: Vällingby. Information till Dig som äger ett kulturhistoriskt värdefullt hus i ytterstaden, faktablad, Stockholm u.å.
 • Bertel Österdahl: ”Konrad Hernelind”, dödsruna i Dagens Nyheter, 31 oktober 2010 

www.bebyggelseregistret.raa.se