BRF OMEGA

RADHUSBYN OMEGA
En av den svenska modernismens klassiker


Foto: Lennart af Petersens  © Stockholms Stadsmuseum

Historia
Radhusbyn Omega, som stod klar för inflyttning 1958, utgör ett av huvudverken bland 1950-talets svenska radhusområden. Ambitionsnivån för byggnadsutformningen var hög och arkitekturen som förmedlare av den sociala gemenskapen var central. Hit flyttade en ung intellektuell medelklass som också grundade den s.k. omegaandan, en anda av såväl osedvanligt god grannsämja som engagemang, intresse och respekt för Omegas stora miljövärden – en garanti för områdets framtid.

De arkitektoniska och miljömässiga kvaliteterna väckte stor och internationell uppmärksamhet både i samtiden och senare. I flera decennier besöktes byn av arkitekter och studiegrupper från hela världen. De kom för att se och låta sig inspireras av en väl sammanhållen helhetsmiljö, där samspelet mellan byggnader och natur skapat ovanligt stor trevnad, samtidigt som behovet av såväl gemenskap som avskildhet tillgodosetts.

Foto: Lennart af Petersens  © Stockholms Stadsmuseum

Fakta
Byggherre: Bostadsrättsföreningen Omega (föreningen bildades den 15 december 1955)
Stadsplan och arkitektritningar: Arkitekt SAR Ragnar Uppman
Inredning: Arkitekt SIR Hans Kempe (snickerier och öppen spis), Arkitekt SAR Lars Hellman (fristående öppen spis) och Arkitekt SAR Lennart Kolte (trappa)
Statiska konstruktioner: Byggnadsingenjör SBR Konrad Hernelind
Landskapsplanering och markbehandling: Trädgårdsarkitekt FST Sylvia Gibson
Byggmästare: Sveba, Svedbergs Byggnadsaktiebolag
Byggnadsår: 1957
Inflyttning: januari – maj 1958
Fastighetsbeteckning: Kolumnen 2, Stockholm
Postadress: Bollnäsbacken 23-37 och 26-56, 162 62  Vällingby
Organisationsnummer: 702001-5975